Na tropie szlaku

Zasta­na­wia­li­ście się ile jest w Pol­sce rodza­jów szla­ków tury­stycz­nych? Jak są zna­ko­wa­ne na mapie i w tere­nie? My tak! Po trzech latach dzia­ła­nia ser­wi­su, postanowiliśmy…