Roz­strzy­gnę­li­śmy kon­kurs “EKSPLORUJ SZLAKI W OKOLICY”!

Wal­ka była zacię­ta, TRA­IL’o­wa komi­sja obra­do­wa­ła burz­li­wie, by w koń­cu otrzy­mać zgod­ny werdykt:

  1. miej­sce — ple­cak Deu­ter: Paweł “Paveln” Nie­wod­czań­ski (tra­sa: https://trail.pl/szlaki/sciezka-przyrodnicza-przez-doline-zimnicy-w-lubinie-3295)
  2. miej­sce — zega­rek Suun­to: Kon­stan­cjusz “Kostek” Moj­żysz (tra­sa: https://trail.pl/szlaki/miejski-szlak-turystyczny-szlak-dialogu-w-mysliborzu-3288)
  3. miej­sce — kom­pas Suun­to: Mar­ta “Miha­ru” Szczę­śnik (tra­sa: https://trail.pl/szlaki/czerwony-szlak-pieszy-biskupia-kopa-gory-opawskie-3296)

Ze zwy­cięz­ca­mi skon­tak­tu­je­my się mailo­wo. GRATULUJEMY!

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments