pieszy czarny

Czarny szlak Kurhanów Książęcych

Trasa: Bieniec - Przywóz - Kurhany Książęce - Ogroble Krótki "Szlak Kurhanów Książęcych" umożliwia dotarcie do prehistorycznych kurhanów dawnych władców plemiennych, a ponadto łączy "Szlak Jury Wieluńskiej" i "Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską", co umożliwia odmienny wariant wędrówki przez Załęczański Park Krajobrazowy i zwiedzenie leśnych ostępów wnętrza Załęczańskiego Łuku Warty. Trasa szlaku rozpoczyna się w Bieńcu. Bieniec istniał przypuszczalnie już w 1444 r. i wówczas wchodził w skład dóbr królewskich. Od samego początku XV w. królowie oddawali tą wieś w zastaw osobom prywatnym. Pierwsza potwierdzona wzmianka o wsi pochodzi natomiast z 1461 r. Bieniec - Z Bieńca udajemy się wzdłuż lewego brzegu Warty do przysiółka Molendowizna. Za strumieniem skręcamy w prawo, obchodzimy zabudowania i lasem dochodzimy do rzeki a dalej drogą wzdłuż koryta Warty docieramy do wylotu Parowów Łaszewskich. Od tego miejsca wędrujemy nadal wzdłuż meandrującego koryta Warty i ok. 500 metrach docieramy do skraju wsi Przywóz, gdzie znajdują się "Kurhany Książęce" - cenne stanowisko archeologiczne, w którym odkryto dwa bogato wyposażone grobowce przywódców plemiennych z II - IV w n.e. Więcej o Kurhanach Książęcych w Przywozie Przywóz Od kurhanów wędrujemy nadal wzdłuż Warty. Za znakami szlaku czarnego skręcamy w prawo i po 200 metrach docieramy do mostu na Warcie. Przkraczamy most by po kolejnych kilkuset metrach dotrzeć do zanikającej osady Ogroble. Ogroble W Ogroblu docieramy do węzła szlaków przy leśniczówce, gdzie szlak czarny się kończy. Łączna długość szlaku czarnego wynosi 5.5 km. Bieniec opis Wieś w gminie Pątnów, w powiecie wieluńskim, na Wyżynie Wieluńskiej; położona na lewym brzegu Warty, częściowo na terenie, częściowo w otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdź na mapie turystycznej Bieniec istniał przypuszczalnie już w 1444 r. i wówczas wchodził w skład dóbr królewskich. Od samego początku XV w. królowie oddawali tą wieś w zastaw osobom prywatnym . Pierwsza potwierdzona wzmianka o wsi pochodzi natomiast z 1461 r. W XVI stuleciu Bieniec oraz sąsiedni, Kamion (naówczas miasto), wraz z całym starostwem wieluńskim znajdowały się w posiadaniu królowej Bony. Nieco później stały się własnością Izabeli Jagiellonki, siostry króla Zygmunta Augusta. W Bieńcu królowa Bona posiadała okazały dwór i obszerny ogród założony w stylu włoskim. Na lewym brzegu Warty, w parowie zwanym Wąwozem Królowej Bony występuje rzadki kwitnący bluszcz pospolity. Więcej o Wąwozie Królowej Bony Cały kompleks parowów uznano za strefę ciszy a wspomniany parów jest chroniony jako pomnik przyrody. Przywóz - opis Wieś w gminie Wierzchlas, w powiecie wieluńskim, na Wyżynie Wieluńskiej, położona na lewym brzegu Warty, na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. 320 mieszkańców. Najstarsza wzmianka o tej wsi pochodzi w 1458 r. - osada stanowiła wówczas własność Wiktora z Mierzyc. W 1522 r., istniały tu dwa młyny wodne. Przywóz rozsławiły badania archeologiczne profesora K. Jażdżewskiego prowadzone tu w latach 1964 - 1974. W trakcie wspomnianych wyżej badań zbadano 2 istniejące na tarasie prawego brzegu Warty kurhany z wczesnego okresu wpływów rzymskich (I - III w. n.e.). Jeden z kurhanów ma wysokość 4 metrów i średnicę ok. 25 metrów. Pod kurhanami odkryto warstwę ciałopalenia oraz ślady starożytnej orki. Natomiast w sąsiedztwie kurhanów, odkryto osadę z epoki brązu (ok. 1200 - 800 lat p.n.e.). Badania archeologiczne wykazały że na terenie Przywozu w okresie od II do IV w. n.e., w czasach wpływów rzymskich, istniał silny ośrodek władzy ponadplemiennej. Ogroble opis Wieś w gminie Wierzchlas, w powiecie wieluńskim, na Wyżynie Wieluńskiej, na prawym brzegu Warty, na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Znajdź na mapie turystycznej Na terenie Ogrobla, na skraju lasu za ostatnimi zabudowaniami wsi, znajduje się nieczynny już dziś niewielki kamieniołom o powierzchni 10 x 10 metrów i głębokości 6 metrów. Zobaczyć tu można ciekawe odsłonięcie wapieni górnojurajskich, występujących pod pokrywą wodnolodowcowych piasków czwartorzędowych a przy dużym szczęściu - odnaleźć skamieniałości w postaci amonitów i małży.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments