rowerowy pomarańczowy

Dankowski Szlak pieszy / rowerowy - Strzelce Krajeńskie

Długość 14,5 km: Rozpoczyna się przy ul. Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich i prowadzi przez Piastowo, Wielisławice, lasy Puszczy Gorzowskiej i kończy swój bieg w m. Danków. Ścieżka ta, posiada niezwykle cenne walory krajobrazowo - przyrodnicze. Po drodze można spotkać dzikie, leśne zwierzęta: białe i czarne bociany, orły bieliki, sarny i jelenie, a także czaple i żurawie. Na trasie liczne strumienie, stawy i jeziora. Dla turystów przygotowane są zadaszone miejsca do odpoczynku.

Szlak przebiega przez tereny polno-leśne, omijając ruchliwe drogi publiczne, dzięki czemu stanowi bezpieczną trasę rowerowo - pieszą. Pierwszy odcinek ze Strzelec Krajeńskich do Wielisławic ma długość 5,5 km i biegnie drogą polną, a następnie aleją lipową liczącą ponad 150 lat. Ten fragment trasy przebiega wśród upraw rolnych ze śródpolnymi oczkami wodnymi porośniętymi wokół krzewami i drzewami, tzw. remizy polne. W tych miejscach znajdują schronienie zwierzęta, ptaki i płazy. Można tu spotkać majestatycznie spacerujące żurawie, krążące myszołowy, pasące się sarny, jelenie, dziki, zające, a także myszkujące lisy.

Przejeżdżając przez wieś Wielisławice, warto zwiedzić kościół szachulcowy z przełomu XVIII/XIX wieku przebudowany w latach 1982 – 1984 oraz zbiór sprzętu rolniczego i starych ciągników - Leszek Nowak. Na skraju lasu zaczyna się Puszcza Barlinecka o pow. 23,6 tys. ha i obszar Natura 2000. Obszar specjalnej ochrony (OSO) obejmuje ponad 20 gatunków ptaków, np. bielik, puchacz, bocian czarny, zimorodek. Lasy w puszczy są w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej i obfitują w zwierzynę, ptactwo, płazy i bogate runo leśne: grzyby, jagody i maliny.

Tutaj szlak rowerowo - pieszy skręca w prawo, w kierunku północnym na teren

Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Jedną z form przestrzennej ochrony przyrody stanowi użytek ekologiczny o powierzchni 3,71 ha. To miejsce szczególnej ochrony roślinności charakterystycznej dla zbiorowisk bagiennych, takich jak np. turzyce, wełnianka pochwowa, sitowie, pałka wodna, a także ochrony ptactwa, głównie kaczek krzyżówek, cyranek oraz drobnych zwierząt.

W skład mieszanych drzewostanów wchodzą sosna, świerk, buk, dąb, a przy brzegach wód jesion, olsza i wierzba.

Pierwsze miejsce odpoczynku znajduje się na 8 km, w pobliżu stawów hodowlanych. Jest to tzw. „Rybakówka”, gdzie hodowane są karpie i pstrągi. Stawy stanowią doskonałe miejsce do łowów dla ptaków drapieżnych- bielika i rybołowa, a gatunki takie jak czapla siwa czy łyska „stołują” się tu przez cały sezon. Z dobrodziejstwa wody korzysta również wydra i norka amerykańska, wyjątkowy szkodnik stawów hodowlanych.

Po 400 metrach trasy, po prawej stronie znajduje się sędziwy drzewostan na siedlisku naturowym- kwaśna buczyna pomorska- z udziałem sosny i daglezji zielonej.

Kolejne miejsce odpoczynku to tzw. „Dolny młyn”, znajduje się na 11 km. Tutaj turysta ma możliwość posłuchania szumu wody spiętrzonej w miejscu, gdzie kręciło się młyńskie koło usytuowane na rzece Polka wypływającej z jeziora Buk. Rzeka i jezioro oraz otaczające lasy olchowo-jesionowe są doskonałym miejscem do bytowania bobrów europejskich. Po przejechaniu kolejnych 3 km przybywa się do miejscowości Danków, wieś letniskowa, położona nad jeziorami Wielgim i Kinołęka, przy szosie Strzelce Kraj. – Barlinek. W średniowieczu miasto. Dawny ośrodek miejski sprzężony był z zamkiem rodu von Kietlitz. W wiekach XVI – XVII nowi właściciele Dankowa Papsteinowie zbudowali ogromny folwark, rozbudowany w XVIII i XIX w. przez rodzinę von Brand. We wsi znajduje się neogotycki kościół z XIX w. i resztki założenia folwarcznego z pocz. XIX w. W jego południowo-wschodniej stronie zobaczyć można budynek dawnej oranżerii oraz park z bogatym, zabytkowym drzewostanem. Z dawnego założenia miejskiego pozostały ślady układu ulic i relikty średniowiecznych fortyfikacji miejskich: czworoboczne nasypy po strażnicach przy trakcie do Barlinka i Strzelec, wały ziemne i fosa.

Za miejscowością Danków w kierunku Strzelec Kraj. po lewej stronie znajduje się obiekt „Leśne Centrum Ekologiczne”, w którym dla grup zorganizowanych prowadzone są zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej. Właścicielem obiektu jest Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie.

Nad jeziorem Dankowskim (Wielgim), przy którym kończy się trasa rowerowo - piesza znajduje się pole biwakowe z obszernymi, zadaszonymi stołami i ławami, miejscem na ognisko, grillem i pięknym pomostem. Przy wyjeździe na pole biwakowe mieszczą się ruiny mauzoleum rodu von Brand.

Tuż za polem biwakowym ma swój początek ścieżka edukacyjno-kondycyjna, która biegnie wokół naturalnie uformowanego przez lodowiec pagórka w otoczeniu 165 - letniego drzewostanu sosnowego. Atrakcją ścieżki są elementy do ćwiczeń sprawnościowych oraz kładka prowadząca na „wyspę skarbów”. Sprawdzając kondycję fizyczną można równocześnie zweryfikować, za pomocą tablic z fotografiami i opisami, swoją wiedzę przyrodniczą.

Trasa rowerowo - piesza „Dankowski szlak” oznakowana jest kolorem pomarańczowym, miejsca odpoczynku są wyposażone w stoły, ławki z zadaszeniem oraz tablice o tematyce przyrodniczo-leśnej.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments