rowerowy niebieski

Górki Noteckie - Park Krajobrazowy - Santok - Gorzów Wielkopolski (pętla za miastem)

Początkiem szlaku są górki Noteckie, W miejscowości Przyłęg znajdziemy kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Przejeżdżając przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy będziemy mogli zobaczyć również Rezerwat leśny "Rzeka Przyłężek", gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu rzeki Przyłężek, będącego siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych oraz nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę drzewostanów.

Wyjeżdżając z Parku Krajobrazowego trafimy do miejscowości Santoczno, w której znajduje się kościół z XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku oraz szkoła z II połowy XVIII wieku, przebudowana w na początku XX wieku. Możemy też zobaczyć pozostałości po cmentarzu żydowskim zdewastowanym w czasie II Wojny Światowej.

Następnie Przejedziemy przez Rezerwat leśny "zdroiskie Buki", gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego, porastającego zbocza malowniczego wąwozu wzdłuż rzeki Santoczna.

Jadąc terenami rolniczymi wzdłuż strumienia Polka  wjedziemy do miejscowości Santok, w której dokonano wielu odkryć archeologicznych - najstarsze zabytki archeologiczne pochodzą z osady zamieszkiwanej w neolicie (IV-III tysiąclecie p.n.e.). Znajduje się tam również kościół z 1858 roku, dzwonnica z 1764 roku oraz wieża widokowa znajdująca się na miejscu dawnej osady.

Możemy również zobaczyć rezerwat przyrody "santockie zakole" gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych pozostałości lasów łęgowych w postaci kęp starych drzewostanów, dla zachowania ich unikatowych zasobów genowych oraz ochrona miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych.

W tym miejscu uchodzi również Noteć do Warty,  wzdłuż której dojedziemy do Gorzowa Wielkopolskiego. Na trasie szlaku w mieście spotkamy Katedrę p.w. Wniebowzięcia NMP z XIV wieku.

W miejscowość Bogdaniec na trasie szlaku znajduje się Rezerwat Przyrody Bogdaniec III, gdzie celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu typowego z bukiem.

Poprzez tereny rolnicze dojedziemy do brzegu Warty, którym udamy się ponownie do Gorzowa Wielkopolskiego. Przy końcu trasy można zwiedzić kościół p.w. Trójcy Świętej oraz zobaczyć Rezerwat przyrody "Gorzowskie Murawy".

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments