pieszy niebieski

Niebieski szlak pieszy Myślenice - Kasina Wielka

Przebieg: Myślenice - Zarąbie - Czarne Błoto - Załazie - Bulina - Krowia Góra - Trzemeśnia - Trupielec - cmentarzysko -  Ostrysz - Glichowiec - Sarnulki - gajówka - Poznachowice Górne - Grodzisko - Cubla Góra - Księża Góra - Ciecień - Wielkie Pole - Góła Góra - Małe Pole - Koniecnówka - Przełęcz Wierzbanowska -Wielka Droga - Szklarnia -  Dzielec - Granice - cmentarz - Kasina Wielka.  

Za początek trasy możemy uznać myślenicki rynek z niskimi, kolorowymi kamienicami i z widokiem na okoliczne wzgórza. Kierujemy się na południowy wschód w kierunku rzeki Raby. Na horyzoncie ukazuje nam się Uklejna (677m n.p.m.). Po przekroczeniu rzeki kierujemy się niebieskim szlakiem w lewo ulicą Zdrojową i dalej po około 500 metrach w prawo aby wyjść z miasta. Pomiędzy drzewami natrafimy na punkt widokowy. Szlak, aż do przełęczy Niwka łączy się z czerwonym rowerowym. Rozdzielają się tuż za potokiem Bulinką. Kolor niebieski wiedzie przez niewielkie wzniesienie Krowia Góra (456 m n.p.m.), wieś Trzemeśnia z rzeką Trzemeśnianką oraz  ramiona Trupielca (476 m n.p.m.), Ostrysza (507 m n.p.m.) i Glichowca (523 m n.p.m.) otaczając jednocześnie od północy Kotlinkę Wiśniowej i pasmo Kamiennika. Mija gajówkę Władysława Piwowarskiego "Rogacza" na osiedlu Sarnulki i częściowo niezalesionym zboczem schodzi do drogi i doliny Krzyworzeki. Obieramy kierunek południowo- wschodni. Główną drogą przemierzamy Poznachowice Górne i zdobywamy kolejne zalesione szczyty pasma Cietnia: Grodzisko (618 m), Cublą Górę (565 m), Księżą Górę (649 m) i Ciecień (829 m). Skręcając przed Cublą Górą w kierunku wschodnim na czarny szlak możemy dodatkowo po ok 1,5 km dojść do Diabelskiego Kamienia i Pustelni i kaplicy św. Benedykta z 1886 r. Wracając na niebieski szlak schodzimy ze szczytu Ciecień do Przełęczy Wierzbanowskiej mijając dwie polany: Wielkie i Małe Pole. Drogą asfaltową nr 964 przemierzamy ponad 2 km. Tym razem nasz szlak łączy się z czerwonym, który towarzyszy nam aż do mety: wsi Kasina Wielka poprzez dwa ważniejsze wzniesienia: Szkalarnię (587 m) i Dzielec (649 m). Długą wędrówkę możemy zakończyć przy cmentarzu wojennym z 1944r.

Szlakiem niebieskim na wschód dojdziemy na pobliską Śnieżnicę (1006 m n.p.m.) i do rezerwatu Śnieżnica lub na Ćwilin (1072 m). Szlakiem czerwonym w kierunku zachodnim dostaniemy się na Lubogoszcz ( 968 m). Z samej Kasiny Wielkiej drogą krajową nr 28 dojedziemy do Mszany Dolnej i dalej do Rabki Zdrój.

Warto zobaczyć: W lesie pod Myślenicami, na stoku Uklejny występują źródliska (Czarne Błoto), które w dwóch miejscach stanowią obszar ekologiczny w postaci mokradeł śródleśnych i młak źródliskowych. Na zboczach Trupielca znajdują się kurhany ciałopalne datowane na VII - IX w oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko. Na szczycie Grodzisko usytuowany jest gród szczyrzycki świadczący o istnieniu kultury łużyckiej i wczesnośredniowiecznej z przełomu XII i XIII wieku. Ze zboczy Śnieżnicy poprowadzony jest wyciąg narciarski do Kasiny Wielkiej.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments