rowerowy czerwony

ROWEREM PRZEZ POWIATY - część 3

Po ok. 1000m od początku lasu Plęsy Skrzyżowanie/30,20/ i skręcamy w lewo do wsi Plęsy. Wjeżdżamy do wsi Plęsy i po minięciu wsi koło dębu w lewo drogą wijącą się pomiędzy starorzeczem Prosny i nowego koryta Prosny, a nadprośniańskimi łąkami docieramy do wsi Brzeziny Wieś (32,70)/węzeł szlaków rowerowych żółtego który będzie nam towarzyszył do Brzeziny PKS /. W Brzezinach koło krzyża w prawo a po ok. 300m w lewo, gdzie po lewej stronie znajduje się dawna rosyjska Strażnica Graniczna, później leśniczówka, a obok 3 dęby szypułkowe o obwodzie 450, 510, 570cm. Od byłej leśniczówki jedziemy na wschód wjeżdżając w lasy węglewickie i po ok. 500m dojeżdżamy do drogi asfaltowej Kalisz – Wieruszów, skręcamy w prawo węzeł Brzeziny PKS/33,70//węzeł szlaków rowerowych w/w rowerowego /. Drogą asfaltowa podążamy ok. 1.5km i skręcamy w lewo   i  w drogę leśną, którą jedziemy 500m, gdzie skręcimy w prawo  w drogę leśną Kraszewice – Spóle. Po ok.  20 m skręcamy w lewo w drogę leśną asfaltofą mając po lewej stronie obserwator przeciwpożarowy/36,20/ i po ok. 2,5km dojeżdżamy do skrzyżowania przy placu po byłej leśniczówce Foluszczyki, później karczma, leśniczówka i mieszkania. Od skrzyżowania jedziemy drogą asfaltową  na północny wschód ok. 1,5km (mijając z lewej byłą gajówkę Foluszczyki z I poł. XX w. ) do skrzyżowania dróg w lesie,przysiółek Żydowiec/40,30/  gdzie skręcamy w prawo w drogą leśną. Drogą tą jedziemy na południowy wschód ok. 1km i skręcamy w prawo na południe do Osady Mąki, koło samotnie stojącego domu skręcamy w lewo i zaraz w prawo w drogą leśną do Mąki Węzeł/42,30/przy wężle skręcamy w prawo. Po 250m w lewo i drogą asfaltową ok. 2,5 km wijącą śię przez las i koło rozrzuconych samotnie zabudowań wsi   Foluszczyki wyjeżdżamy z lasu (po prawej stronie mijamy dom myśliwski „Orzeł”). Po wyjeździe z lasu docieramy do wsi Biadaszki (45,30), gdzie z lewej widzimy kościół filialny parafii węglewickiej w Biadaszkach p.w. NMP Królowej Polski z lat 1983 – 1985, za kościołem znajduje się węzeł szlaków rowerowych (początek szlaku czarnego do Węglewic i niebieskiego do Głazu). Od węzła jedziemy na południowy wschód/ok. 500 m od Biadaszek po lewej stronie znajdował śię drewniany wiatrak kożlak z 1 poł XIX w czynny do 1970 r spłonął w lipcu 2009 r/ do Brzózek/46,9/.Nadal jedziemy na południowy wschód do Ostrówka. Od skrzyżowania w Ostrówku Węzeł (49.50), (węzeł szlaków rowerowych przebiega tędy szlak zielony w relacji Galewice-Klonowa, który będzie nam towarzyszył przez ok. 500m), jedziemy w kierunku Lututowa mijając z prawej strony kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z lat 1971 – 74, murowany. Za cmentarzem w Ostrówku Cmentarz Węzeł (50,00) (węzeł szlaków rowerowych: przebiega tędy w/w szlak zielony oraz znajduje się tu początek szlaku czarnego do Zdzierczyzny, który będzie nam towarzyszył ok. 400m do węzła Ostrówek Las (50,40)). Jedziemy lasem do wsi Rybka (dawniej Lututowska), którą przejeżdżamy wjeżdżając w las. Po 250m. od początku lasu za kapliczką z lewej skręcamy w lewo w drogę leśną, aby po ok. 500m. skręcić w prawo i zaraz w lewo na północny wschód. Jedziemy ok. 1,5km. do dębu z lewej, gdzie skręcamy w prawo do węzła szlaków rowerowych Popielina Las Węzeł (57,4) (początek żółtego do Dobrosławia). Przy węźle skręcamy w lewo i jedziemy skrajem lasu ok. 500m. żeby skręcić w prawo najpierw w drogę polną później w asfaltową. Przejeżdżamy przez wsie Popielina Wieś, Popielina Towarzystwo i Kopaniny. Dojeżdżamy do drogi Klonowa – Lututów gdzie znajduje się węzeł szlaków rowerowych Kopaniny Węzeł (60,4), (początek szlaku czarnego do Klonowej) i skręcamy w prawo do Lututowa. Podążamy do węzła szlaków rowerowych Lututów Obwodnica (62,4) (z prawej strony dochodzi szlak żółty relacji Popielina Las Węzeł – Dobrosław, który będzie nam towarzyszył przez ok. 500m.). Przejeżdżamy obwodnice trasy nr 14 Łódź – Wrocław jedziemy ulicą Klonowską do Rynku mijając z lewej strony Urząd Gminy w Lututowie a po prawej stronie Pałac Taczanowskich (https://trail.pl/poi/palac-taczanowskich-w-lutotowie) Po dojechaniu do Lututowa Rynek (62,90), (węzeł szlaków rowerowych z prawej strony dochodzi szlak czarny relacji Lututów Rynek PKS – Chojny który będzie nam towarzyszył przez ok. 10 m.), (na wprost znajduje się obelisk postawiony z okazji 600-lecia powstania Lututowa) skręcamy w lewo i zaraz w prawo z prawej strony Pomnik Walk Wyzwoleńczych w latach 1794, 1863, 1939, 1945 a po lewej stronie kościół parafialny p.w. św. Piotra i św. Pawła (https://trail.pl/poi/kosciol-pw-sw-piotra-i-pawla-w-lutotowie),  (dochodzi tu z prawej strony szlak rowerowy żółty relacji Popielina Las Węzeł – Chojny który będzie nam towarzyszył przez ok. 400m.). Za kościołem skręcamy w lewo w kierunku Wielunia po ok. 400m. znajduje się węzeł szlaków rowerowych Lututów ul Wieluńska/Cmentarna(63,50) gdzie skręcamy w prawo do wsi Łęki Duże mijamy cmentarz lututowski z prawej, po drodze mijamy wieś Łęki Małe (65,60) (węzeł szlaków rowerowych – początek szlaku czarnego do Świątkowic).

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments