rowerowy czerwony

ROWEREM PRZEZ POWIATY - część 5

Dojeżdżamy do Zalewu(114,50), na rogu ul. Zielonej z lewej strony dawna rosyjska Strażnica Graniczna, (https://trail.pl/poi/dawna-rosyjska-straznica-graniczna-w-przysiolku-glaz) Jedziemy w stronę Rynku, z prawej strony Zespół Zamkowy. Wjeżdżamy do Rynku, z prawej Dom Kultury, a dalej Urząd Gminy, a pośrodku Pomnik Niepodległości. Od Rynku na wschód przy ulicy Kościelnej kościół parafialny p.w. Św. Trójcy (https://trail.pl/poi/kosciol-pw-sw-trojcy-w-boleslawcu). Z Rynku podążamy na wschód do ul. Kościuszki i skręcamy w prawo. Jedziemy w kierunku Chróścina, mijając z lewej strony współczesny budynek z 2007 r. Banku Spółdzielczego a przed nim cokół z tablicą pamiątkową z okazji 80-lecia działalności Banku Spółdzielczego oraz kamienny portret Franciszka Stefczyka, 1861 – 1924- założyciela Banku). Ok. 200m od Banku po prawej stronie znajduje się nieczynny piec do wypalania wapna tzw. wapiennik. Przejeżdżamy przez wieś Kolonię Bolesławiec Chróścin(116,30), mając z prawej strony bazę GS za ogrodzeniem zachodnim bazy dawny cmentarz żydowski. Za bazą  w prawo na zachód   zaraz w lewo na południowy zachód do węzła Kolonia Bolesławiec Chróścin Las(117,10). Od  węzła jedziemy na południe do drogi asfaltowej Siemianice – Chróścin. gdzie skręcamy w lewo do węzła szlaków przy bramie wjazdowej do Gospodarstwa Agroturystycznego „Bocianie Gniazdo”Chróścinie(118,60) Od węzła jedziemy na wschód, po 100m skręcamy w prawo do Chróścina Węzła I (118,90) , od węzła w lewo na wschód przez wieś Chróścin do skrzyżowania dróg Chróścin Węzeł II(120,30) (węzeł szlaków  rowerowych, początek szlaku zielonego do Wójcina) (stąd ok. 500m na północ znajduje się kościół parafialny w Chróścinie p.w. Św. Mikołaja (https://trail.pl/poi/kosciol-sw-mikolaja-chroscin). Od węzła podążamy w stronę lasu do skrzyżowania dróg w lesie, węzeł szlaków Chróścin Zamek PKS/120,20/ i skręcamy w prawo, jedziemy 1km do osady Posada DPS(122,20),Skręcamy w lewo mając po prawej stronie Zamek – Pałac gen. Łopuchina, dojeżdżamy do Cerkiewki – Grobowca. Za Cerkiewką węzeł szlaków Posada Cerkiew(122,70)  za węzłem  jedziemy w stronę wsi Gola, mijamy z lewej dawny park podworski, Za parkiem skręcamy w prawo w drogę do Byczyny,  jedziemy 200m w stronę przystanku PKS w Goli (123,90), węzeł szlaków (rowerowych dochodzi tu szlak rowerowy żółty który będzie nam towarzyszył do węzla w lesie), za przystankiem dawna rosyjska komora celna tzw. kardon, Przed przystankiem PKS skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku wsi Wójcin. Przejeżdżamy przez wieś Golę z lewej strony dom nr 44, a po prawej stronie kaplica p.w. św. Wincentego. Za Golą wjeżdżamy w las i po ok. 300m od początku lasu skręcamy w prawo,węzęł Las Golski/125,10/ i po 200m skręcamy w lewo w tzw. Drogę Kozacką. Drogą Kozacką jedziemy ok. 2km na wschód gdzie skręcamy w lewo,/ z prawej strony widok na dolinę rzeki Prosny i las Kluczowski,/ i dojeżdżamy gdzie skręcamy w lewo do Padół.W Padołach skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez część wsi Wójcin tzw. Galicja, i docieramy do Wójcina ul Świerczewskiego Węzeł/130,30//początek szlaku rowerowego żółtego/gdzie skręcamy w prawo w stronę kościoła (węzeł szlaków, początek szlaku zielonego do Chróścina i czarnego do Nalepy). Kościół parafialny w Wójcinie (130,70) p.w. św. Katarzyny z 1914 – 1920 r.(https://trail.pl/poi/kosciol-sw-katarzyny-wojcin). Od kościoła jedziemy na wschód do wsi Łubnice (134,90). Po wjeździe do wsi Łubnice koło szkoły skręcamy w prawo w ul. Sikorskiego, gdzie po lewej stronie mijamy Urząd Gminy w Łubnicach i dojeżdżamy do kościoła. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP (https://trail.pl/poi/kosciol-wniebowziecia-nmp-w-lubnicach). Od kościoła jedziemy na wschód w kierunku wsi Dzietrzkowice, z prawej strony mijamy cmentarz łubnicki, a na nim groby Rappardów i Nieszkowskich, właścicieli Łubnic i Dzietrzkowic. Dojeżdżamy do kościoła w Dzietrzkowicach (138,90), i skręcamy w prawo (węzeł szlaków rowerowych, początek szlaku zielonego do Czastar). Nadal podążamy na południowy wschód do węzła Dzietrzkowice/Węgielnica/141,50//.Od węzła podążamy  do przystanku PKS we wsi Toplin (141,60) (znajduje się tu węzeł szlaków rowerowych, przebiega tędy szlak zielony relacji Skomlin – Ożarów i znajduje śie tu początek łącznika do szlaku Bursztynowego). Tutaj kończy lub rozpoczyna się szlak,,Rowerem Przez Powiaty”

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments