ścieżka przyrodnicza / dydaktyczna żółta

Ścieżka przyrodnicza "Przez Dolinę Zimnicy w Lubinie"

Pętla rowerowa ścieżką przyrodniczą Doliny Zimnicy do Obory.

Długość trasy – 9 km.

Długość ścieżki przyrodniczej 3,5 km.

Najwyższy punkt 162 m n.p.m., najniższy punkt 137 m n.p.m.

Trasa zaczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Hutniczej i Alei Lecha Kaczyńskiego.

Podążamy ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Alei L. Kaczyńskiego w kierunku specjalnej strefy ekonomicznej (na północny-zachód). Po około 300 metrach, przy skrzyżowaniu z ulicą Wójta Henryka, trafiamy na tabliczkę kierunkową ścieżki przyrodniczej "Przez Dolinę Zimnicy w Lubinie", która dawniej miała nazwę "Droga do dębów". Zjeżdżamy na północ z ulicy. Długość całej ścieżki przyrodniczej około 3,5 kilometry (od ulicy Hutniczej). Ścieżka oznakowana jest żółtymi kółkami, które są namalowane na drzewach lub kamieniach. Jest też kilka tabliczek wskazujących kierunek jej przebiegu. Przy ścieżce postawione są także tablice informacyjne omawiające poszczególne tematy związane ze ścieżką przyrodniczą.

Oto wykaz tablic:

1. Tablica ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA “PRZEZ DOLINĘ ZIMNICY W LUBINIE” (informacje ogólne) - na 700 m od początku trasy.

2. Dwie tablice OLS (las naturalny z olszą czarną w drzewostanie) oraz UKŁAD PIĘTROWY LASU na 1000 m od początku trasy.

3. Tablica ŻYCIE SPOŁECZNE MRÓWEK - 1400 m od początku trasy.

4. Tablica ŻYCIE W RZECE I OBOK NIEJ - 1700 m od początku trasy.

5. Dwie tablice OLSZA CZARNA i SKRZYDLACI MIESZKAŃCY LASU - 1900 m od początku trasy.

6. Dwie tablice SOSNA POSPOLITA i BRZOZA BRODAWKOWATA - 2000 m od początku trasy.

7. Tablica EKOSYSTEM ŁĄKOWY - 2100 m od początku trasy.

8. Dwie tablice DĄB SZYPUŁKOWY i ZWIERZĘTA LEŚNE - 2200 m od początku trasy.

Na terenach podmokłych wybudowane są drewniane kładki umożliwiające przejazd przez te tereny.

Początkowo szlak biegnie terenem łąkowym oraz polanami wśród drzew, a potem zagłębia się w gęsty las usytuowany po obu stronach Zimnicy. Potem ponownie szlak wychodzi z lasu i biegnie wśród łąk. Dociera do mostka nad Zimnicą i dalej podąża wśród łąk. Dociera do lasu. Trasa znowu przebiega gęstym i podmokłym lasem. Po 3,5 km dociera do poprzecznej drogi leśnej. Można podjechać w prawo do stawu śródleśnego (jest to teren prywatny). Nasz szlak jednak biegnie w lewo (początkowo na południe, a potem na południowy-zachód). Po kilkuset metrach szlak wychodzi z lasu i jadąc polami dociera do boiska we wsi Obora. Jeszcze kilkaset metrów ulicą Bursztynową i dojeżdżamy do głównej ulicy. Tutaj jedziemy w lewo (na południowy-wschód). Po drodze mijamy kościół pod wezwaniem św. Antoniego i dojeżdżamy do ścieżki rowerowej biegnącej po lewej stronie drogi do Lubina (ulica Jana Pawła II). Przed skrzyżowaniem z ulicą Szybową ścieżka skręca w lewo i okrąża, wzdłuż cieku wodnego, osiedle Wyżykowskiego. Dociera do ulicy Hutniczej. Teraz w lewo ścieżką rowerową i po kilkuset metrach docieramy na miejsce, z którego wystartowaliśmy.www.lubinskietrasyrowerowe.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments