ścieżka przyrodnicza / dydaktyczna

Scieżki Dydaktyczne

Mamy tutaj do dyspozycji 3 ścieżki dydaktyczne:

Ścieżka przyrodnicza „Jodełki”

Ścieżka zlokalizowana jest w miejscowości Siemuszowa. Przebiega przez teren leśnictwa Wola Krecowska, w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Wzdłuż trasy rozmieszczono 11 tablic edukacyjnych zawierających podstawowe informacje o gatunkach roślin, ptaków, walorach krajobrazowych oraz charakterystykę drzew jakie spotkamy na drodze. Dzięki urządzeniom turystycznym, takim jak mostki, schodki czy poręcze bez problemu pokonamy potoki czy trudniejsze przejścia.

Ścieżka dydaktyczna "NA GÓRZE SOBIEŃ"

Ścieżka położona w miejscowości Manasterzec na gruntach Nadleśnictwa Lesko. Swój początek bierze w rezerwacie przyrody "Góra Sobień" gdzie na wzniesieniu zapoznamy się z roślinnością rezerwatu oraz ruinami zamku Kmitów będącego od XVI w. główną siedzibą największego rodu prowadzącego w średniowieczu akcję zasiedlania Bieszczadów. Uroku ścieżce dodają piękne wąwozy, jary, przełomy potoku "Leśny" a także opisy gospodarki leśnej i łowieckiej.Dojazd do ścieżki drogą Załuż - Lesko.

Ścieżka „POLANKI”

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "POLANKI" zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części rezerwatu "Polanki" położonego na gruntach Nadleśnictwa Brzozów oraz w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko leśne buczyny karpackiej. Gatunkami lasotwórczymi są: buk i jodła osiągające znaczne rozmiary. Istotny walor przyrodniczy rezerwatu stanowią licznie występujące rośliny objęte ochroną. W rezerwacie chroni się także okazy przyrody nieożywionej - zbudowane z piaskowca ciężkowickiego skałki - z których najciekawsze to: "Duży Kamień" w kształcie baszty i "Mały Kamień" w kształcie muru. W miejscu zwanym "Ripne" znajdowała się kopalnia ropy naftowej istniejąca na pewno już z końcem XIX wieku.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments