pieszy czerwony

Skarżysko-Kamienna MCK/PTTK - Wąchock

0,0 km Skarżysko-Kamienna MCK/PTTK. Początek szlaku przy Miejskim Centrum Kultury i Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25. Przed Kościołem p.w. Najświętszego Serca Jezusowego stoi pomnik – obelisk upamiętniający miejsce rozstrzelania 72 patriotów i członków A.K. przez hitlerowskiego okupanta w lutym i lipcu 1944 r. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w stylu neogotyckim oddany w 1923 r

.4,0 km Posadaj – osada, powstała wokół młyna na brzegu Oleśnicy, która po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 22 czerwca 1490 r. W I połowie XVII w młyn przestał istnieć. Osada nie miała większych szans na rozwój. W 1662 r. Posadaj mieszkiwało zaledwie 22 osoby, w tym jeden rzemieślnik. Podczas reform z połowy XIX wieku osada włączona została do Kamiennej.

5,5 km Szczepanów – osada powstała w XVI w wokół kużnicy położonej przy ujściu rzeki Oleśnicy do Kamiennej. Nie odegrała jednak większej roli w dziejach miejscowego hutnictwa. Bezpośrednio obok Szczepanowa znajdował się jeden z większych w Polsce zakładowych poligonów doświadczalnych należących do Zakładów Metalowych MESKO S.A.. Służył do testowania amunicji karabinowej i rakietowej.

8,2 km Stary Młyn Michałów ( Młyn Mosurków ), miejsce gdzie na początku maja od 2007 r. odbywał się co roku PIKNIK ARCHEOLOGICZNY RYDNO. Rydno to nazwa rezerwatu archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków w 1957r., utworzony w celu uchronienia pozostałości prehistorycznych kopalni hematytu, gdzie przetwarzano go na „magiczny proszek” – krwicę. Na obszarze dzisiejszego rezerwaty wykryto także olbrzymie ilości wyrobów z krzemienia czekoladowego, oraz kompleks obozowisk z licznymi śladami pobytu człowieka. Granice rezerwatu obejmują tereny w dolinie rzeki Kamiennej, w bezpośredniej bliskości miasta Skarżyska - Kamiennej w kierunku wschodnim ( Łyżwy, Grzybowa Góra, Marcinków, Wąchock). Nazwa Rydno nie funkcjonuje na mapach topograficznych i jest nowotworem językowym wymyślonym przez prof. Stefana Krukowskiego dla oznaczenia obszaru, na którym występują liczne ślady pozyskiwania hematytu przez społeczność pradziejową. Rezerwat archeologiczny RYDNO jest unikatowym w skali Europy i świata skupieniem pozostałości osadnictwa związanych z wydobyciem hematytu i obróbki krzemienia czekoladowego w okresie epoki kamienia. •

12,3 km Pleśniówka – wychodnie skalne.

14,5 km Marcinków - wieś. Na początku XVII w. istniała u ujścia rzeczki Żarnówki - kużnica, której zarządcą był Feliks Marcinek. Od jego nazwiska powstała tu osada robotnicza o nazwie Marcinków.

17,2 km Kaplica Rocha – wzniesienie 228 m n.p.m., stoi tam kościół pod wezwaniem Św. Rocha. Został zbudowany w 1838 r. przez Józefa Oberskiego, mieszczanina wąchockiego, z własnych funduszy i z miejscowego kamienia.

18,4 km Upust rzeki Kamiennej w Wąchocku. Prawa miejskie Wąchock otrzymał w 1454 r., utracił w 1869 r. za aktywny udział w powstaniu styczniowym, a odzyskał w 1994 r. Opactwo cysterskie fundował biskup krakowski Gedka (Gedeon) w 1179 r. Kościół NMP i św. Floriana zbudowany w latach 1218 – 1239 na planie krzyż łacińskiego, z ciosów szarego i brunatno – czerwonego piaskowca, przebudowany w 2 połowie XVII i w końcu XIX w. Szlak czerwony biegnie dalej przez Starachowice do Kałkowa – Godowa. Ponadto w Wąchocku ma początek szlak koloru niebieskiego im. Edwarda Wołoszyna do Cedzyny przez Polanę Langiewicza, Wykus, Bodzentyn, Świętą Katarzynę, Ciekoty.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments