pieszy zielony

Szlak arłamowski Leszczawa Dolna - Jamna

Przebieg szlaku: Leszczawa Dolna – Ostra Kiczerka (487 m n.p.m.) – Łomna – Grąziowa – Kiczera (567 m n.p.m.) – Jamna (598 m n.p.m.)

Długość szlaku: 23,5 km

Czas przejścia: 5 godzin (liczony bez przerw na dłuższy postój).

Szlak zielony był projektowany w związku z planami utworzenia na tym terenie Turnickiego Parku Narodowego. Trasa piesza została wyznakowana, ale projekt parku narodowego nie doczekał się realizacji. Ci, którzy zdecydują się iść wzdłuż zielonych znaków, muszą wiedzieć, że do 1989 roku tereny te były niedostępne dla turystów, a to na skutek istnienia tu zamkniętego, rządowego terenu łowieckiego wchodzącego w skład ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Obecnie szlak ten swój bieg zaczyna w Leszczawie Dolnej i biegnie na zachód w kierunku pasma Kiczerki gdzie spotyka się ze szlakiem czerwonym biegnącym z Birczy. Turyści poruszający się szlakiem zielonym mogą liczyć na to, iż zobaczą szczególnie cenne przyrodniczo obszary charakteryzujące się wysokim stopniem dzikości krajobrazu. Warto nadmienić, że podczas wędrówki, oprócz początkowej Leszczawy Dolnej, turysta nie napotka żadnej, zamieszkałej osady ludzkiej. Najciekawsze przyrodniczo jest 10 - kilometrowe zalesione pasmo górskie Jamnej z kulminacją na wysokości 598 m n.p.m.

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments