rowerowy czerwony

Szlak im. Oskara Michalika

Ta niedługa, lekka trasa rowerowa nosi imię Oskara Michalika, znanego badacza okolicznej przyrody i nawiązuje do wytyczonej przez niego pierwszej rybnickiej ścieżki rowerowej. Oskar Michalik jest także odkrywcą największego na Górnym Śląsku głazu narzutowego. Głaz ten, noszący imię pana Oskara i znajdujący się tuż przy opisywanej trasie nie jest jej jedyną atrakcją – obok trasy znaleźć można m.in. bardzo ciekawą ścieżkę przyrodniczą - „Dróżkę Kopruszka” i dawną osadę Kanetowiec, po której dziś zostało jedynie kilka domów.

Trasa ta, nazywana formalnie Szlakiem Im. Oskara Michalika zaczyna się na rybnickich Błoniach w dzielnicy Paruszowiec a kończy w położonej niedaleko Przegędzy. Jej początek znajdziemy na ulicy Groborza niedaleko mostu nad rzeką Rudą w pobliżu budynków mieszkalnych dawnej Huty Silesia, na rozstaju innych rybnickich tras rowerowych. Początkowy fragment trasy prowadzi razem ze znakami zielonej i niebieskiej trasy rowerowej.

Najpierw jedziemy wzdłuż rzeki Rudy, po chwili skręcając na ulicę Stawową, by po około 200 m wjechać na drogę leśną. Po minięciu niewielkiego zbiornika wodnego odłączają się znaki zielonej trasy prowadzącej w kierunku Żor, a po przejechaniu pod nasypem kolejowym znaki niebieskiej pętli rowerowej zmierzające w kierunku Kamienia. Po około 100 metrach za nasypem nasza trasa skręca w prawo, i po dalszych kilkudziesięciu metrach po jej prawej stronie dostrzec można charakterystyczne znaki krótkiego, dodatkowego szlaku prowadzącego do samego głazu im. Oskara Michalika. Idąc wąską ścieżką w kilka minut docieramy do tej ciekawej pozostałości po przejściu lodowca przez ziemię rybnicką. Głaz sklasyfikowany jest jako granitognejs, i charakteryzuje się wymiarami ok. 7,7 m obwodu i 2,8 m wysokości. Jest to największy tego typu obiekt na terenie Górnego Śląska, a na swoje obecne miejsce przetransportowany został przez wędrujący lodowiec około 180 tysięcy lat temu. Oczywiście objęty jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

Do czerwonej trasy rowerowej im. Oskara Michalika wracamy tą samą wąską ścieżką, która doprowadziła nas do głazu. Dalsza droga prowadzi duktem leśnym przez łagodne wzniesienie, a po chwili dojeżdżamy do niewielkiego stawu i leśniczówki Kanetowiec. Dawniej istniała tutaj większa osada, której powierzchnię w większości stanowiły stawy hodowlane. Przeniesiona została ona jednak na teren dzisiejszej Przegędzy, a opuszczone stawy zarosły i zamieniły się w las. Warto zwrócić uwagę na występujące przy trasie w podmokłych obniżeniach terenu olsy - charakterystyczne zbiorowiska leśne z dominującą w składzie gatunkowym olszą czarną o ciemnych, wąskich pniach. W okolicach Kanatowca są one miejscem występowania rzadkiego gatunku paproci – długosza królewskiego, który objęty został całkowitą ochroną gatunkową. Dla przybliżenia wartości przyrodniczych okolicznych lasów utworzono kilka lat temu mierzącą około 1,5 km ścieżkę edukacyjną - „Dróżkę Kopruszka”, która częściowo pokrywa się z trasą Szlaku im. Oskara Michalika. Dla niewtajemniczonych w gwarę śląską wyjaśnienie – tajemniczy „kopruszek” to zdrobniałe określenie koprucha, czyli komara. Z mijanych tablic ścieżki edukacyjnej dowiedzieć można się wielu ciekawych informacji na temat gospodarki leśnej i okolicznej przyrody, a kilka minut jazdy za położoną obok stawu leśniczówką dotrzemy do Polany Kanatowiec – miejsca, w którym możemy odpocząć i uzupełnić zapasy energii. Na Polanie znajduje się też obelisk poświęcony pamięci Oskara Michalika i tablica informująca o jego życiu i zasługach dla poznania przyrody ziemi rybnickiej. Za Polaną Kanatowiec czerwone znaki naszej trasy odbijają w prawo, i po dotarciu do pierwszych zabudowań Przegędzy Szlak im. Oskara Michalika kończy swój bieg. W dalszą drogę możemy wybrać się przebiegającą tutaj czarną trasą rowerową w kierunku Czerwionki – Leszczyn lub w stronę Szczejkowic i Pojezierza Palowickiego.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments