wodny kajakowy

Szlak kajakowy Biebrza

Biebrza jest główną rzeką Kotliny Biebrzańskiej, a jednocześnie największym prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 162 km. Dorzecze Biebrzy obejmuje obszar 7057,4 km2. Źródła rzeki znajdują się w rejonie Wzgórz Sokólskich na południe od Nowego Dworu na wysokości 163 m n.p.m. a kończy bieg na wysokości 99,6 m n.p.m. w pobliżu Wierciszewa (na płn. - wsch. od Wizny). Spadek w górnym biegu wynosi 2‰ – a w dolnym 0,15‰, szerokość od kilku metrów w biegu górnym do kilkudziesięciu w dolnym, rozpiętość wahań stanów wód od 1,5 m w biegu górnym do ponad 3 m w dolnym.           

W biegu rzeki daje się wyróżnić trzy baseny geomorfologiczne: Biebrzy Górnej - od źródeł do Sztabina; Środkowej - do Osowca i Dolnej z Osowca do połączenia z Narwią. Otoczenie koryta rzeki to torfowiska bagienne; tylko na nielicznych odcinkach rzeka płynie przy brzegach suchych pod Dolistowem, Wroceniem, Goniądzem w rejonie Osowca a następnie wzdłuż Wysoczyzny Kolneńskiej, od Brzostowa po Sieburczyn.

Na szlaku Biebrzy znajdują się dwa miasteczka: Lipsk i Goniądz oraz kilkadziesiąt wiosek, ale tylko nieliczne są dostępne z rzeki. Fizjograficznie Biebrza oddziela Pojezierze Mazursko – Suwalskie od Niziny Północnopodlaskiej. Rzeka zbiera wody blisko 40 mniejszych i większych cieków, strumieni, kanałów rzeczek i rzek. Największe prawostronne dopływy to: Ełk, Jegrznia i Wissa, a lewostronne to: Sidra i Brzozówka.

W korycie rzeki mogą być duże ilości roślinności wodnej w górnym i środkowym basenie w drugiej połowie lata oraz większe niż gdzie indziej ilości komarów. Utrudnienia te wynagrodzi wielka przestrzeń pradoliny, w dużej części zachowany pierwotny lub zbliżony do naturalnego charakter i w tym względzie stanowi „żywe laboratorium” przyrody – z unikalną florą i bezcennym w skali światowej siedliskami dzikich zwierząt, zwłaszcza gatunków związanych z biotopem wód i bagien. Właśnie te wielkie wartości przyrodnicze, krajobrazowe i naukowe zadecydowały o potrzebie ochrony doliny Biebrzy w formie parku narodowego.

Długość szlaku z Rogożynka do ujścia do Biebrzy liczy 145,7 km. Spływ można rozpocząć również z dopływu Biebrzy - Sidry w miejscowości Sidra (20 km rzeki) lub w miejscowości Siderka (15,2 km rzeki).

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments