wodny kajakowy

Szlak kajakowy Kanału Rudzkiego

Kanał Rudzki został wybudowany w połowie XIX w. We wsi Modzelówka znajduje się jaz, który kieruje wody rzeki Ełk w sztucznie wybudowane koryto. Poniżej jazu rzeka Ełk jest praktycznie nie do przepłynięcia. Mamy tu do czynienia z tzw. „martwym korytem”. Od Sojczyna Grądowego Kanał Rudzki nabiera na niektórych odcinkach charakteru rzeki i pojawiają się nawet meandry. W Osowcu, mosty drogowy i kolejowy, silne bystrze. Należy płynąć uważnie - ostre kamienie. Można udać się stąd ścieżką dydaktyczną nad Biebrzę (TOE Osowiec), jak również około 3 km do Osowca-Twierdzy i siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego, m.in. celem uzyskania zezwolenia na kontynuowanie spływu Biebrzą. 

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments