wodny kajakowy

Szlak kajakowy Sidra

Rzeka Sidra, lewy dopływ Biebrzy, o długości 32,8 km i powierzchni dorzecza 298,6 km 2, źródła ma na wysokości około170 m n.p.m. przy wsi Starowlany w mezoregionie Wzgórz Sokólskich. Ujście do Biebrzy na 141 km jej biegu, znajduje się na wysokości 119,3 m n.p.m. Rzeka płynie malowniczą doliną o szerokości od 1 do 2 km, miejscami zabagnioną, w większości zmeliorowaną, użytkowaną jako łąki i pastwiska. Od miejscowości gminnej Sidra dostępna jest dla turystyki kajakowej i ma spadek 0,68 %o, średni przepływ przy ujściu 1,44 m 3/s, prąd o szybkości 1,4 km/h.

Długość szlaku z miejscowości Sidra do ujścia do Biebrzy wynosi 20 km.Spływ najlepiej rozpocząć w Ośrodku Sportów Wodnych nad zalewem, gdzie jest pole namiotowe, lub w miejscowości Siderka poniżej przenoski na 15,3 km szlaku. Rzeka Sidra może być wspaniałym przeżyciem przed spływem leniwą Biebrzą, bo turysta tutaj musi być wyjątkowo uważny - spotka liczne bystrza. Utrudnieniami, na jakie można tu natrsfić, to nisko położone kładki oraz konary drzew, gałęzie na szlaku i zarastające koryto rzeki. Na trasie czekają nas przenoski, ilość uzależniona jest od stanu wody w rzece. Przy korzystnym układzie może być tylko jedna przenoska stała w Siderce (ok. 80 m) lecz może być o kilka więcej (2 betonowe progi) – niezauważalne przy wyższym stanie wody oraz betonowe zastawki – zazwyczaj otwarte, za którymi ukryte są w dnie cieku drewniane kołki. 

 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments