pieszy żółty

Szlak rybotycki: Suchy Obycz - Kopystańka

Przebieg szlaku: Suchy Obycz (618 m n.p.m.) – Kanasin (555 m n.p.m.) – Rybotycze – Kopystańka (541 m n.p.m.).

Długość szlaku: 14 km

Czas przejścia: 3,5 godziny (liczony bez przerw na dłuższy postój)

Obecnie szlak żółty na skutek przeprowadzonych zmian w jego przebiegu łączy dwa znane wzniesienia powiatu przemyskiego: Suchy Obycz i Kopystańkę. Dzięki jego połączeniu ze szlakiem czerwonym i niebieskim turysta ma szansę tworzenia różnych wariantów wycieczek. Szlak biegnie przez stare tereny leśne, pomimo niedługiej trasy zapewnia strome, ale jednocześnie krótkie podejścia na grzbiet Suchego Obycza, czy góry Kanasin.  

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments