pieszy niebieski

Szlak Wizna - Lipsk

Szlak oprócz odcinków Jagłowo - Rutkowszczyzna i Kamienna Stara Szuszalewo nadaje się do turystyki rowerowej.
Z Wizny przebiega wzdłuż koryta rzeki Narew, następnie przy wsi Ruś przez most na drodze Łomża Białystok przechodzi na lewy brzeg rzeki (na wiosnę duże zagęszczenie ptactwa wodno błotnego), dalej prowadzi przez wieś Góra Strękowa, gdzie znajduje się schron bojowy legendarnego Kapitana Raginisa. We wsi Strękowa Góra przechodzi na druga stronę Narwi, tuż za wsią Laskowiec wchodzi w granice Biebrzańskiego Parku Narodowego na tzw. "Carską Drogę". Po lewej stronie szlaku znajduje się wieża widokowa, z której rozciągają się rozległe widoki na tereny Bagna Ławki.
Za wsią Dobarz szlak skręca w lewo (początek szlaku czerwonego), biegnie przy leśniczówce Barwik (pole namiotowe) i dochodzi do wsi Budy, a następnie prowadzi przez wieś Olszowa Droga; dochodzi do toru kolejowego (stacja Osowiec), a następnie przecina drogę i linię kolejową Białystok Ełk. Potem biegnie wzdłuż lewego, wysokiego brzegu rzeki Biebrzy. W Dolistowie Starym przechodzi na prawy brzeg rzeki, przecina śluzę Dębowo na Kanale Augustowskim (wybudowaną w latach 1826-27), a w Jagłowie (ciekawa zabudowa architektoniczna) wraca na lewy brzeg Biebrzy. Następnie wiedzie przez wsie Rutkowszczyzna i Trzyrzeczki, przechodzi przez kompleks leśny Trzyrzeczki ze zróżnicowaną roślinnością, przebiega przez wsie Kamienna Nowa i Stara, i kończy się w Lipsku. 

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments