wodny kajakowy

Szlak wodny po granicznym odcinku Olzy (Dětmarovice – Zabełków)

Trasa ta powstała w ramach polsko-czeskiego projektu „Rzeki dzielą, rzeki łączą – budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie". W jego ramach wybudowano do tej pory 5 przystani – 2 po polskiej i 3 po czeskiej stronie. Obok każdej z przystani znajduje się tablica opisująca odcinek rzeki, przy której znajduje się dana przystań.

Zasadniczy odcinek przewidziany do spływu Olzą to fragment rzeki od niewielkich Wierznowic (cz. Věřňovice) do Zabełkowa, w których to miejscowościach wybudowano przystanie kajakowe. Spływ ten można jednak urozmaicić, przedłużając sobie jego trasę zarówno w górę, jak i w dół. Początek spływu można przesunąć do położonego na 14,5 km Olzy (licząc od jej ujścia do Odry) miejsca wodowania w miejscowości Dětmarovice lub niewielkiego mola w przygranicznej Závadzie. Spływ możemy kontynuować Odrą z Zabełkowa do Krzyżanowic, gdzie również znajduje się przystań kajakowa, lub dalej – do Raciborza lub Kędzierzyna - Koźla.

Informacje o warunkach spływu pochodzą w dużej części z tablic umiejscowionych przy przystaniach kajakowych.

Odcinek Dětmarovice (14,5 km od ujścia do Odry) - Závada (12,3 km)

Krótki odcinek, zaczynający się na terytorium Czech w pobliżu drogi nr 67 w miejscowości Dětmarovice. Miejsce wodowania wyznaczono pod mostem kolejowym, do którego dojechać można dość dobrą drogą gruntową. Warto skręcić na nią z głównej szosy od strony Závady, gdyż z przeciwnego kierunku kąt zakrętu jest dość ostry. Minusem wyboru tego miejsca wodowania jest nieżeglowny próg wodny, położony 500 metrów niżej, pod kolejnym mostem kolejowym. Aby pokonać ten próg trzeba przenieść kajaki lewym brzegiem rzeki, a zejście do rzeki odbywa się po sporych głazach.

Odcinek Závada (12,3 km) – Věřňovice (7,5 km)

Miejsce wodowania znajduje się za wsią Závada, Przed wałem przeciwpowodziowym znajduje się niewielkie miejsce wyłożone płytami betonowymi, na którym można zaparkować samochody. Do małego mola, z którego można zwodować kajaki dotrzeć można bez kłopotu krótką ścieżką. Na odcinku tym do pokonania są aż 4 progi wodne, z których 2 są nieżeglowne, a pozostałe dwa można przepłynąć tylko przy wysokich stanach wody. Zlokalizowane są one na 12,06 km, 10,73 km, 8,5 km i 7,5 km Olzy, licząc od jej ujścia do Odry. Pierwsze z dwóch progów są żeglowne, jednak tylko przy wysokich stanach wody w rzece. Przy wszystkich progach istnieje możliwość przeniesienia sprzętu brzegiem, jednak część zejść jest stroma, lub wyłożona głazami. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie poszczególnych progów na mapie. W przypadku progu na 10,73 km nie udało mi się niestety potwierdzić, czy istnieje sposób na przeniesienie kajaka brzegiem, jednak na tablicy projektu przy przystani w Wierznowicach znajduje się informacja o takiej możliwości. Na odcinku tym, podobnie jak na odcinku z Dětmarovic nie ma żadnych punktów gastronomicznych czy wypoczynkowych

Odcinek Věřňovice (7,5 km) – Zabełków (poniżej ujścia do Odry)

Jest to główny odcinek udostępniony w ramach projektu „Rzeki dzielą, rzeki łączą”. Spływając nim mamy do pokonania tylko jeden próg wodny, żeglowny przy wysokich stanach wody w Olzie. Oprócz przystani kajakowej w Zabełkowie do zakończenia spływu nadaje się także dawny bród, który dawniej łączył czeski Kopytov z polską wsią Olza. Bród ten znajduje się na 1,34 kilometrze Olzy i znacznie lepiej przystosowany jest do wyjścia na brzeg po prawej (czyli polskiej) stronie. W przyszłości planuje się wybodowanie w tym miejscu kładki dla pieszych.

Możliwość posilenia się mamy w Wierznowicach, gdzie odcinek się zaczyna i przy jego zakończeniu, w Zabełkowie. W pierwszej miejscowości jest to położona w centrum Stara Hospoda, a w Zabełkowie skorzystać możemy z oferty przydrożnego zajazdu przy szosie nr 76. Oprócz tego na trasie nie natkniemy się na większe ślady cywilizacji, nie licząc mostu autostrady A1.

Z Zabełkowa możemy płynąć dalej Odrą do Krzyżanowic, w których za mostem kolejowym, na lewym brzegu rzeki znajduje się kolejna przystań kajakowa.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments