rowerowy łącznikowy

Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin - Lwów (odcinek przez woj. świętokrzyskie)

W założeniu autorów szlak miał być turystycznym łącznikiem pomiędzy „wschodem”, a „zachodem” Europy. Na terenie województwa świętokrzyskiego przebiega przez obszar sześciu powiatów. Pokazuje on największymi atrakcje regionu – Sandomierz, ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe, czy zabytki Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Przebieg szlaku w większej części pokrywa się z innymi szlakami rowerowymi na terenie województwa. W przebiegu  szlaku możemy wydzielić następujące odcinki, pokrywające się z wytyczonymi odrębnymi szlakami:

  • Sandomierz – Ujazd, zielony: szlak „Dolina Koprzywianki”, 
  • Ujazd – Sudół, niebieski: fragmenty szlaku wokół Opatowa,
  • Ostrowiec Świętokrzyski  – Skarżysko – Kamienna, niebieski „Śladami zabytków techniki Doliny Kamiennej”, 
  • Skarżysko - Kamienna – Rejów – Maleniec, niebieski.

Oznakowanie zgodne z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK. Stan oznakowania  zróżnicowany. Długość ok. 278 km. Poziom trudności średni. Szlak w  większości poprowadzony jest drogami asfaltowymi, tylko w niewielkim stopniu gruntowymi. Warto zobaczyć:

  • Klimontów (klasztor dominikański i kościół p.w. św. Jacka, kolegiata p.w. Św. Józefa),
  • Końskie (zabytkowe założenia parkowe oraz pawilony pałacowe),
  • Sandomierz (rynek średniowieczny z XIV-wiecznym ratuszem, brama opatowska, kościół Św. Ducha, romański kościół św. Jakuba, kolegiata NMP z II poł. XIV, Collegium Gostomianum, gotycki zamek),
  • Opatów (kolegiata p.w. Św. Marcina, Brama Warszawska, rynek, podziemna trasa turystyczna, klasztor bernardynów i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP), Ujazd (ruiny zamku Krzyżtopór),
  • Koprzywnica (klasztor ufundowany został w 1185 r. przez Mikołaja Bogorię),
  • Maleniec (unikatowy zespół walcowni z okresu Staropolskiego Okręgu Przemysłowego).
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments