rowerowy zielony

Zielona trasa rowerowa nr 10 z Rybnika do Suszca, przez Żory

Trasa prowadzi głównie przez tereny leśne, zaczyna się w Rybniku, na tzw. Błoniach w dzielnicy Paruszowiec, a kończy w Suszcu, na przystanku kolejowym Suszec Rudziczka. W wielu źródłach trasa ta prowadzi aż do Pszczyny, w praktyce jej ostatnie oznakowanie to właśnie wymieniony wyżej przystanek PKP. Można jednak kontynuować jazdę do Pszczyny wykorzystując najpierw lokalne trasy rowerowe gminy Suszec, a następnie np. niebieską trasę rowerową, tzw. Plessówkę prowadzącą z Pawłowic Śląskich przez Kobiór do samej Pszczyny. Jedną z największych atrakcji opisywanej trasy jest Pojezierze Palowickie – kompleks stawów położony na północ od Żor. Trasa wiedzie przez Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Start trasy znajduje się na rybnickich Błoniach – zielonym obszarze w szerokiej dolinie rzeki Ruda, położonym za zabudowaniami robotniczego osiedla nieczynnej Huty Silesia - obok mostu, którym ulica Groborza przekracza Rudę. Warto zwrócić uwagę na położony poniżej spory staw – to na nim istniało ostatnie stanowisko chronionej, pływającej na powierzchni wody kotewki orzecha wodnego karynckiego (Trapa carynthia). W celu ochrony tego stanowiska staw objęto w 1959 roku ochroną rezerwatową, jednak ścieki m.in. z pobliskiej huty i tak w kilka lat później spowodowały wyginięcie rybnickiej kotewki. Strata była tym większa, że był to ostatni znany okaz tego gatunku w Polsce. Kotewka w pewnym sensie została jednak w Rybniku – razem ze szczupakiem tworzy herb tego miasta.

Początkowy fragment zielonej trasy nr 10 to wyłożona czerwonawym szutrem szeroka ścieżka biegnąca wzdłuż Rudy, w kierunku przeciwnym do jej nurtu. Początkowo jedziemy w towarzystwie czerwonych i niebieskich znaków tras rowerowych. Po chwili trasa skręca w lewo, na niewielki mostek, potem w prawo w ulicę Stawową, która prowadzi prosto, w las. Mijamy położony po lewej stronie spory, śródleśny staw, po czym jedziemy prosto zostawiając skręcającą w lewo czerwoną trasę rowerową. Po około 800 metrach przejeżdżamy nad torami linii kolejowej, po 300 metrach skręcając w prawo, a po kolejnych 600 m w lewo, przed torami. Mijając widoczną po prawej stronie stację kolejową Rybnik – Gotartowice jedziemy dalej przez las, następnie odbijamy lekko w lewo, po czym znów skręcamy w prawo, w kierunku torów, wzdłuż których pojedziemy przez następne ok. 1,5 km. Następnie trasa wyprowadza na otwarty teren i prowadzi pod autostradą A1.

Po przejechaniu pod autostradą dojeżdżamy do niewielkiego skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Mijamy pierwsze zabudowania Nowej Wioski, na kolejnym niewielkim skrzyżowaniu jedziemy prosto i w centrum wsi, na skrzyżowaniu przed sklepem skręcamy w lewo. Dalej jedziemy ulicą Piaskową aż do drogi wojewódzkiej 924, prowadzącej do Żor. Drogą tą pojedziemy w prawo ok. 300 m, po czym skręcamy w lewo w las, przed mostem prowadzącym nad torami kolejowymi.

Jadąc przez las po kilkunastu minutach dojeżdżamy do stawu Garbocz – najniżej położonego zbiornika należącego do tzw. Pojezierza Palowickiego. Ten malowniczy kompleks stawów słynny jest z kryjących się w jego wodach utopków, na temat których powstały dziesiątki legend. Mijamy po lewej kolejny staw i docieramy go grobli oddzielającej następny zbiornik wodny – staw Gichta. Na jego północno – zachodnim brzegu istniała dawniej niewielka leśna osada nazwana Wytrzęsów, całkowicie wysiedlona przez właściciela palowickich ziem – hrabiego Thiele-Wincklera. Trasa skręca teraz w prawo, po czym na „rogu”stawu Gichta znów w prawo. Dojeżdżamy do stojącej pośród lasu wysokiej ceglanej budowli. To wieża wsadowa istniejącej tutaj w XIX wieku Huty Waleska. Na skrzyżowaniu przed wieżą skręcamy w prawo i jedziemy duktem leśnym prosto do Żor, a dokładniej dzielnicy Kleszczówka. Po wyjechaniu z lasu skręcamy przed Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Park Piaskowania” w lewo, w ulicę Boczną, następnie po ok. 350 m mijamy niewielkie osiedle i skręcamy w prawo, w ulicę Brzozową. Po ok. 100 m skręcamy łagodnie w lewo, w biegnącą pomiędzy blokami mieszkalnymi ulicę Piaskową, którą jedziemy aż do dworca i skrzyżowania z ulicą Mikołowską.

Za dworcem kolejowym, tuż przed przejazdem kolejowym z ruchliwej ulicy Mikołowskiej odchodzi w lewo boczna droga - ulica Leśna. Wiedzie nią dalsza część naszej trasy. Ulica Leśna przecina drogę krajową nr 81, po czym zgodnie ze swoją nazwą wiedzie prosto w kierunku lasu. Mijamy po lewej „miasteczko westernowe” i jedziemy prosto, wjeżdżając gruntową drogą w las. Jedziemy nią prosto około kilometra, po czym dojeżdżamy do nieoznakowanego skrzyżowania z czterema drogami leśnymi. Wybieramy drugą licząc od prawej drogę – to właśnie nią wiedzie dalsza część trasy. Dodatkowa wskazówka dotycząca właściwej drogi na tym skrzyżowaniu– na jednym z pierwszych rosnących przy niej drzew wisi budka dla ptaków oznaczona wymalowanym na pniu numerem 311. Na następnym rozwidleniu drogi skręcamy w jej lewą odnogę. Na tym skrzyżowaniu szczęściem zachowała się tabliczka z oznaczeniem trasy. Kilka minut później dojeżdżamy do kolejnego tajemniczego skrzyżowania z trzema opcjami wyboru. Wybieramy drogę drugą po lewej. Jeśli przyjrzymy się uważnie, zauważymy obok niej wystający kawałek uciętej rurki, na której znajdowało się oznaczenie trasy. Po chwili wyjeżdżamy z lasu na teren Rudziczki, należącej do gminy Suszec. Jedziemy cały czas prosto, droga po ok. kilometrze zakręca w prawo i doprowadza do torów kolejowych i przystanku kolejowego Suszec – Rudziczka, przy którym kończy się zielona trasa rowerowa nr 10. Jeśli nie chcemy wracać tą samą drogą, możemy po przejechaniu przez tory pojechać prosto w kierunku centrum. Przy pierwszym skrzyżowaniu (obok szkoły) ustawiona jest tablica z mapą tras rowerowych gminy Suszec i regionu.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments