pieszy zielony

Zielony szlak pieszy "Szlak flory i fauny" (Góra św. Anny - pętla)

Wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości Góra św. Anny, na rynku. Udajemy się do miejscowości Wysoka, gdzie znajduje się murowany wiatrak holenderski z XIX wieku. Dalej przez Oleszkę do Żyrowej. Tu znajdziemy zespół pałacowy z parkiem dworskim z XIII wieku oraz kościół z XIV wieku. Stamdąd dochodzmiy na Górę św. Anny, przez Wąwóz Krowiok.

Znajduje się tu kamienny amfiteatr zbudowany w 1934 roku i Pomnik Czynu Powstańczego. Jest to miejsce uroczystości upamiętniających poległych w powstaniach śląskich. W miejscu amfiteatru znajdował się kiedyś kamieniołom, z którego do dziś zachował się wapiennik - dawny piec. Znajdziemy tu też pomnik Jana Pawła II i bazylikę św. Anny.

Na szlaku najważniejsze są jednak flora i fauna, nie bez powodu szlak ten nosi taką nazwę. Przebiega on lasami Parku Krajobrazowego Góra św. Anny, a także przez rezerwat przyrody "Lesisko" z ponad stuletnimi bukami, głębokimi wąwozami, licznymi roślinami chronionymi oraz bogatym światem zwierzęcym. Na terenie rezerwatu żyje 50 gatunków ptaków np. myszołów zwyczajny, jastrząb, dzięcioł i wiele innych. Szlak biegnie również przez Rezerwat Przyrody "Ligota Dolna" z roślinnoscią kseroterminczą i 546 gatunkami motyli.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments