rowerowy zielony

Zielony szlak rowerowy Mszana - Tylawa

Mszana  - Ropianka - Olchowiec - Wilisznia - Smereczne - Tylawa. Początek trasy na skrzyżowaniu w Mszanie, jedziemy w kierunku Olchowca później na Ropiankę obejrzeć rezerwat "Wadernik" utworzony w celu ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego oraz unikatowych roślin jak np. storczyk szerokolistny, wawrzynek wilcze łyko, znajduje się tu również studencka chatka klubu turystycznego z Warszawy (czynna sezonowo),

Ropianka- Olchowiec (5-ty km) z Ropianki jedziemy do Olchowca, jest to niewielka wioska łemkowska położona w dolinie rzeki Wilszni u podnóża Baraniego, Jasieniowa, północnego ramienia Kurego i górującego Horbu.  Przy drodze prowadzącej w górę potoku Olchowczyk stoi zabytkowa cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, do której dochodzi się przez zabytkowy, kamienny mostek. Możemy pojechać na Kolonię Olchowiec i zobaczyć prywatne muzeum Pana Kiełbasińskiego w łemkowskiej, dawnej chyży Michała Gabło,

Olchowiec- Wilsznia-Smereczne- Tylawa skrz. (14-ty km) Jadąc z Olchowca w kierunku Tylawy mijamy miejsca po wysiedlonych wsiach łemkowskich:  Wilszni - pozostały tylko po niej zarysy cmentarza przycerkiewnego, a następnie wsi Smereczne, położonej w dolinie rzeki Smerczanki (w okresie II-giej wojny światowej funkcjonowała tutaj strażnica Grenschutzu, w jej budowie Niemcy wykorzystali nagrobki przywiezione z kirkutu z Dukli. Dzisiaj możemy oglądać tylko resztki murów), ze Smerecznego dojeżdżamy do Tylawy i szosy prowadzącej na Przełęcz Dukielską, tu skręcamy na lewo i asfaltem jedziemy w kierunku Dukli.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments