pieszy żółty

Żółty szlak pieszy grzbiet Magury Wątkowskiej - przejście graniczne Konieczna

Przebieg: Magura Wątkowska – Bartne – przełęcz między Maguryczami – Banica – Wołowiec – Nieznajoma – Radochna – Konieczna – Przełęcz Beskidek

O trasie: znajdujemy się na granicy Magurskiego Parku Narodowego. Wędrówkę rozpoczynamy na grzbiecie Magury Wątkowskiej przy skrzyżowaniu naszego szlaku, którego pierwotny początek znajduje się 4,4 km wcześniej w Foluszu, ze szlakiem zielonym z Gorlic przez Wapienne i Wątkową (846 m) do węzła szlaków pod Magurą (829 m). 800 m na zachód od nas znajduje się szczyt Kornuty (830 m n.p.m) oraz rezerwat „Kornuty” najstarszy rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim. Na wstępie ostre zejście Lasem Wątkowa do miejscowości Bartne, w której warto się zatrzymać by przyjrzeć się kilku zabytkom. Kontynuując wędrówkę przekraczamy drogę Bartne – Ropica Górna oraz rzekę i kierujemy się na przeciwne zbocze - najpierw polem potem lasem. Podchodzimy na przełęcz między Maguryczami. Stąd szlak dojściowy do kamieniołomu na zboczach Magurycza (777 m n.p.m) na którego wschodnim zboczu znajduje się osuwisko. Dalej szlak schodzi w dół do dawnej wsi Banica (cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 62), gdzie przekraczamy drogę i podążamy wzdłuż potoku, między wzniesieniami, aż docieramy do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym, z którym podążamy przez 15 minut do Wołowca. We wsi odbijamy w prawo i łączymy się z żółtym Winnym Szlakiem Rowerowym, ciągnącym się wzdłuż rzeki Zawoi (którą musimy sześciokrotnie przebyć wbród) i granicy Magurskiego Parku Narodowego. Gdy Zawoja znaduje ujście w Wisłoce, znajdujemy się w Nieznajomej koło sezonowej chatki studenckiej (od kwietnia do października). Idziemy dalej doliną potoku mijając nieistniejące wsi: Czarne i Długie, gdzie trafiamy na cmentarz i ślady po cerkwi. Idziemy dalej drogą w stronę Radocyny. Tu znajdują się Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Nadleśnictwa Gorlice oraz baza namiotowa oddziału PTTK w Krakowie. Kierujemy się w górę wsi, która w przeszłości zaczynała się wyżej, mijamy ślady szkoły i domów. Na rozwidleniu szlak żółty odbija w prawo i biegnie w oddaleniu ale równolegle do granicy państwa do Koniecznej i Przełęczy Beskidem gdzie ma swój koniec.

Co ciekawego po drodze: Rezerwat „Kornuty” : Został wyznakowany z Gorlic w masyw Magury Wątkowskiej i dalej do Nowego Żmigrodu już w latach 30. dwudziestego wieku przez gorlicki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT). W rezerwacie ochronie podlegają wychodnie skalne z gruboziarnistego piaskowca magurskiego fantazyjnie ukształtowane podczas osuwiska oraz procesów erozyjnych, a także zespoły roślinne kwaśnej buczyny górskiej i buczyny karpackiej. Nazwa rezerwatu oraz pobliskiego szczytu jest pochodzenia wołoskiego, jak wiele innych nazw w Beskidzie Niskim. Na terenie rezerwatu znajdują się także jaskinie szczelinowe. Najbardziej znaną z nich jest Jaskinia Mroczna , której otwór wejściowy znajduje się w pobliżu wychodni skalnych o nazwie „Pięść” i „Zbój Sypko”. Obecnie wejście do jaskini zostało zamknięte poprzez zamontowanie kraty, więc została ograniczona swobodna możliwość jej eksploracji. Bartne : cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana, obecnie wewnątrz mieści się filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, w której eksponowane są elementy sakralnej sztuki łemkowskiej oraz cerkiew prawosławna pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana .Warto też zwiedzić spichlerz kamienny z I połowy XIX w. ze zbiorami kamieniarki, cmentarz ofiar cholery z 1873 roku, cmentarz z I wojny światowej, krzyże kamienne wystawione po 1918 roku i chyże łemkowskie. Wołowiec : Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Bogurodzicy) z XVIII wieku wybudowana w typie zachodniołemkowskim oraz liczne kapliczki łemkowskie.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments