pieszy żółty

Żółty Szlak PTTK (LB-3091-y)

Szlak rozpoczyna się i kończy przed Domem Turysty w centrum Żagania. Stamtąd biegnie ulicami Jana Pawła II, Armii Krajowej i Kożuchowską do granic miasta. Za ul. Fornalskiej skręca w lewo w polną drogę, która szybko zwęża się do ścieżki biegnącej pod górę przez zalesiony teren. Po ok. 500 metrach osiąga szczyt, skrzyżowanie kilku ścieżek. Nieopodal znajduje się Wieża Bismarck'a, dawniej swego rodzaju muzeum, po owjnie przekształcona w wieżę ciśnień, a obecnie zamknięta. Szlak wychodzi z lasku i krzyżuje się z polną drogą. Uwaga! szlak prowadzi prosto w kierunku wschodnim ścieżką przez pola; nie należy skręcać na tym skrzyżowaniu. Szlak wiedzie między polami aż do Marysina, i na tym odcinku nie jest oznakowany z braku odpowiednich elementów w krajobrazie. Znaki pojawiają się dopiero w Marysinie, ok. 1,5 km dalej.

W Marysinie szlak wiedzie wąską ścieżką między zabudowaniami w kierunku stawu i wzdłuż jego brzegu do szerokiej polnej drogi, która biegnie wśród pól w kierunku lasu. Na ok. 5,75 kilometrze szlak skręca w lewo; zmiana kierunku jest kiepsko oznakowana, więc trzeba zachować czujność. Jakieś 500 metrów dalej jest skrzyżowanie nieopodal którego znajduje się Diabelski Kamień (50 metrów w prawo od tablicy informacyjnej).

Na tym skrzyżowaniu szlak jest fatalnie oznakowany. Z drogi dojścia należy wybrać pierwszą leśną drogę, wykonując ostry skręt - pierwsze oznakowanie pojawia się dopiero ok. 100 metrów dalej. Na tym odcinku należy zachować szczególną ostrożność, by nie zgubić szlaku, który wiedzie przez zarośnięte ścieżki i czasem nieoczekiwanie skręca. Na ok. 7. kilometrze dochodzi się do polnej drogi, częściowo naprawianej gruzem; tam należy skręcić w prawo i czereśniową polną aleją podążać do asfaltowej drogi z Żagania do Dietrzychowic. Od tego miejsca szlak wiedzie wzdłuż drogi; polna droga jest kusząca, ale prowadzi do zamkniętego terenu prywatnego.

W Dzietrzychowicach dochodzi się do centralnego skrzyżowania z przystankiem autobusowym i kościołem; tutaj należy skręcić w lewo i podążać wzdłuż drogi przez ok. 1 km. Potem szlak skręca w lewo w polną drogę, i po minięciu budynków skręca w prawo i biegnie równolegle do głównej drogi przez ok. 1 km, kiedy to przechodzi na drugą stronę jezdni w kierunku średniowiecznej wieży mieszkalno-obronnej, położonej na przeciwległym brzegu mocno zarośniętego stawu. Szlak obchodzi ok. 1/4 stawu i skręca w lewo między zabudowaniami i w kierunku lasu.

Ok. 1 km dalej szlak dociera do drogi Żagań-Nowogród Bobrzański w Pożarowie; należy ją przejść i wzdłuż nowo położonej ścieżki rowerowej/chodnika oddalić się od wioski idąc w kierunku południowym przez ok. 500 metrów. Tam szlak skręca w szeroką drogę prowadzącą do kopalni kruszywa. Do dojściu do kopalni należy ją obejść od prawej strony wzdłuż drogi; za kopalnią szlak skręca w lewo i od tego momentu biegnie cały czas wzdłuż brzegu rzeki Bóbr wygodną, ubitą polną drogą. Na ok. 15,5 kilometrze szlak wiedzie przez las zarośniętą ścieżką, czasami zupełnie znikającą w poszyciu aż dociera do ogrodzenia ogródków działkowych i następnie wzdłuż tego ogrodzenia niemal do samego Żagania. Chwilami szlak jest kiepsko oznakowany - należy trzymać się rzeki.

W końcu szlak przechodzi pod nowowybudowaną obwodnicą miasta i dociera do ulicy 10-lecia, i prowadzi nią aż do głównego mostu miasta. Stamtąd należy przejść przez jezdnię i dojść do Domu Turysty, gdzie szlak się kończy.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments