Memoriał Strzeleckiego — skitoury w dolinie Chochołowskiej

Wspól­ny start na czas w zespo­łach 2‑osobowych: godz. 9.00 Pola­na Cho­cho­łow­ska przed schro­ni­skiem (1100 m npm.). Zjazd dro­gą do roz­ga­łę­zie­nia szla­ku do dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­skiej (1000 m npm.). Stąd tą doli­ną, wzdłuż czar­ne­go szla­ku, na szczyt Zadnie­go Orna­ku (1867 m npm), gdzie meta pod­bie­gu na czas.