Rower crossowy

Trans­kryp­cja: Rower cros­so­wy Cześć, jestem Łukasz ze skle­pu rowe­ro­we­go CYKLOTUR w Pozna­niu na Pta­siej 10. Dziś zapre­zen­tu­ję rower cros­so­wy. To taki tro­chę ucy­wi­li­zo­wa­ny rower górski.…